LOUIS TREGARDT KAKEBEENWA TOERE

Sien Suider-Afrika vanuit ‘n Ossewa

R299.00

Clear

RESENSIES

1 year ago
Letitia Weyers
(verified owner)

Verified reviewVerified review - view original

1 year ago
Elzabe van Tonder
(verified owner)

Verified reviewVerified review - view original

2 years ago
Andre
(verified owner)

Verified reviewVerified review - view original

2 years ago
Johanné Venter
(verified owner)

Verified reviewVerified review - view original

DIE VERHAAL

“TREGARDT?!”

Louis Johannes Tregardt (10 Augustus  1783 – 25 Oktober 1838), was een van die vroegste Voortrekker leiers, en verlaat hy en sy trekgeselskap die Kaapkolonie in 1836, met die doel om na Delagoabaai aan die Portugese Oos-Afrika kus te trek.

Tydens sy reis skryf hy gereeld in sy dagboek, en word dit deur akademici (beide geskiedenis & taalkundig) gesien as van onskatbare waarde vanweë die breedvoerige informasie wat verskaf word rakende die dag-tot-dag lewens van die Voortrekkers asook van die vroeë dae van Afrikaans.

Alhoewel dit bespiegel word dat sy voorsate vanuit Frankryk na Swede verhuis het, is die mees konrete bewyse dat Louis se voorsate oorspronklik afkomstig was van Uddavalla, Swede.  Sommige bronne vermeld dat sy van afgelei is van die Sweedse woord “trädgård” wat ‘tuin’ beteken –vandaar, Tregardt.

Dit wil voorkom of Louis se seun, Carolus , in 1882 die Franse vorm van die van (“Trichardt”) begin gebruik het, wat toe ook gebruik is tydens die benaming van ‘Trichardtsdorp’ in 1899 (wat later die dorp Louis Trichardt sou word).

Read More

DIE ONTWERP

1
2
3
4