BEN VILJOEN: DIE VERGETE BOEREGENERAAL

DIE VERGETE BOEREGENERAAL As lid van Krugersdorp in die Volksraad, was Viljoen (Soos De La Rey), gekant teen Pres. Kruger m.b.t die Uitlander-geskil, maar het, soos De La Rey, betrokke geraak by die konflik toe Oorlog onafwendbaar was. Generaal Ben Viljoen was die ‘Vegtende Kommandant’ van die Johannesburge Vrywilligerskorps, wat van die begin betrokke was […]