“WARE VRIENDSKAP KEN GEEN GRENSE”

Koning Dinuzulu was die seun van Cetshwayo, die laaste Koning voor die Zoeloe Koninkryk deur die Anglo-Zoeloe Oorlog in 1879 opgebreek is in 13 kleiner deelstate. Hy het ook gedien as opvolger tot die Zoeloe Troon in 1884.

Die uitgeslape Zibhebhu, ‘n stamleier & teenstander van Cetshwayo, het ‘n burgeroorlog begin met die doel om homself tot koning te kroon.

Prins Dinuzulu, die regmatige koning, het by die Boere om hulp gevra, waarna Lucas Meyer, Louis Botha & ‘n mag van sowat 500-800 ander Boere die Zoeloe Koning gehelp het om Zibhebhu te verslaan. Hulle het bekend gestaan as die “Dinuzulu Vrijwilligers”.

Sodoende het ‘n lewenslange vriendskap ontwikkel tussen Dinuzulu & Louis Botha. Dinuzulu het ‘n gedeelte van Zoeloeland vir die Boere gegee, en het hulle die Nieuwe Republiek gestig met Vryheid as die hoofstad (4 jaar later sou dié republiek deel word van die ZAR).

Dinuzulu is in 1906 deur die Britte aangekla vir verraad en gevolglik tot tronkstraf gevonnis in 1908, siende dat hy Bambatha (ook ‘n Zoeloe stamleier) gehuisves het tydens laasgenoemde se rebellie teen Britse belasting.

Met Generaal Louis Botha se verkiesing tot premier van die Unie van Suid-Afrika in 1910, het hy beveel dat sy ou vriend Dinuzulu vrygelaat word, want hy het gevoel Dinuzulu was nie regverdig behandel deur die Britte nie, en het aan hom die plaas ‘Uitkyk’ naby Middelburg in die Transvaal toegestaan waar hy gebly het tot en met sy dood in 1913.

Tans staan daar standbeelde van dié twee vriende in “Botha Tuine” in Durban.

Menigte mense sal Botha as ‘n ‘verraaier’ afmaak vanweë sy betrokkenheid in die politiek na die Unie van Suid-Afrika gestig is, maar moet mens ook in ag neem dat dit ‘n vinnig veranderende wêreld was, waar hy as leier slegs deur samewerking met die owerheid, die omstandighede van sy mense kon verbeter. Mens moet ook, soos Oom Paul sê “..nie die verlede uit die oog verloor nie…”, en moet sy handelinge as briljante generaal tydens die Anglo-Boereoorlog asook sy werk vir die bevordering van Boere-belange daarna, in ag geneem word.

© VALHALLA CLOTHING CORPORATION (Pty) Ltd. 2021 . All designs and images on this website are property of the Valhalla Clothing Corporation and protected by law.